.

InoLab Oxi

7310

1BA301

WTW

USB- CellOx 325,

0,00–20,00 /(2/)

0 – 90 /(2/)

0,0-200,0% .

0 – 600% .

-5,0 - + 105,0 °

±0,5 % .

 

±0,5 %

 

± 0,1 °


-

Ph , , , ,

  

 

 

 

Phmetr

phmetr 


...